Ochrana údajů

Jak chráníme vaše údaje

Název našich webových stránek je: www.smile.bi

Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Mnichov, Německo
Telefon: +49 89 242156500

Vaše práva jako subjektu údajů

Prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a o jejich zpracování,
 • Oprava nesprávných osobních údajů,
 • vymazání vašich údajů, které jsme uložili,
 • Omezení zpracování údajů v případě, že vaše údaje ještě nemůžeme vymazat z důvodu zákonných povinností,
 • vznesení námitky proti zpracování vašich údajů námi a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na příslušný dozorový úřad. Příslušný dozorový orgán závisí na spolkové zemi, ve které máte bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů správcem a třetími stranami

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné než uvedené účely. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • Jste k tomu dali svůj výslovný souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti
 • zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly předány.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují informace obecného charakteru prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení vámi požadovaného obsahu webových stránek a jsou při používání internetu povinné. Jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • analýzy bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu na výše uvedených účelech shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Příjemci údajů jsou pouze správci a případně zpracovatelé.

Anonymní informace tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnocovat za účelem optimalizace našich webových stránek a technologie, která je jejich základem.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i my používáme tzv. soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webové stránky na váš pevný disk. Tím nám automaticky poskytují určité údaje, jako je IP adresa, používaný prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Pomocí informací obsažených v souborech cookie vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

Údaje, které shromažďujeme, nebudou v žádném případě bez vašeho souhlasu předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby soubory cookie přijímaly. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Použijte prosím funkce nápovědy svého internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak můžete tato nastavení změnit. Vezměte prosím na vědomí, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Registrace na našich webových stránkách

Při registraci k využívání našich personalizovaných služeb se shromažďují některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud jste se u nás zaregistrovali, máte přístup k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo vymazat. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Tyto údaje na vaši žádost také rádi opravíme nebo vymažeme, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti jejich uchovávání. Chcete-li se na nás v této věci obrátit, použijte kontaktní údaje uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Šifrování SSL

Abychom ochránili bezpečnost vašich údajů během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Kontaktní formulář

Pokud se na nás obrátíte s jakýmikoliv dotazy prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, dáváte nám svůj dobrovolný souhlas za účelem kontaktování. Pro tento účel je vyžadována platná e-mailová adresa. Ta slouží k přidělení dotazu a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je nepovinné. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případné další dotazy. Po vyřízení vašeho dotazu budou vaše osobní údaje automaticky vymazány.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc (dále jen Google). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Účelem zpracování údajů je analýza používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě využívání webových stránek a internetu pak mají být poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics. Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Tím se do budoucna zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics pro tyto webové stránky a pro tento prohlížeč, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Používání knihoven skriptů (Google Web Fonts)

Na těchto webových stránkách používáme knihovny skriptů a písma, jako je Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/), abychom mohli náš obsah zobrazit správně a graficky atraktivně ve všech prohlížečích. Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje webová písma Google nebo k nim znemožňuje přístup, zobrazí se obsah standardním písmem.

Vyvolání knihoven skriptů nebo fontů automaticky vyvolá spojení s provozovatelem knihovny. Teoreticky je možné - i když v současné době není jasné, zda a za jakým účelem - že provozovatelé těchto knihoven shromažďují data.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Zásady ochrany osobních údajů pro sledování pomocí služby Pardot

Naše webové stránky používají služby Pardot, analytický nástroj společnosti salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot Services nastavuje maximálně tři soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Nastavené soubory cookie jsou "soubor cookie návštěvníka", "opt-in cookie" a "soubor cookie relace aplikace Pardot". "Soubor cookie návštěvníka" slouží k vygenerování identifikačního čísla, které se používá k rozpoznání prohlížeče návštěvníka webových stránek. Identifikační číslo je vygenerovaný číselný kód, který nemá mimo služby Pardot žádný význam. "Opt-in cookie" zajišťuje, že u těch návštěvníků, kteří ve svém prohlížeči zvolili nastavení "Nesledovat", nebude nastaven žádný "návštěvnický cookie". "Soubor cookie relace aplikace Pardot" se nastavuje pouze tehdy, když se zákazník přihlásí do aplikace Pardot jako uživatel. Všechny soubory cookie obdrží pouze vygenerovaný číselný kód. Osobní údaje se v tomto ohledu neshromažďují. Pokud si přejete zabránit sledování ze strany společnosti Pardot, můžete to zajistit prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo přidáním příslušného rozšíření do prohlížeče.

Údaje shromážděné službami Pardot Services nepoužíváme k identifikaci fyzických osob. Vygenerovaná identifikační čísla nejsou spojena ani s jinými osobními charakteristikami.

Sociální pluginy

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost používat tzv. sociální pluginy. Pro ochranu vašich údajů používáme k implementaci řešení "Shariff". To znamená, že tato tlačítka jsou na webové stránce integrována pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušnou webovou stránku poskytovatele tlačítka. Kliknutím na grafiku budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Teprve poté budou vaše údaje odeslány příslušnému poskytovateli. Pokud na grafiku nekliknete, nedojde mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií k žádné výměně. Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích naleznete v příslušných podmínkách používání příslušných poskytovatelů. Další informace o řešení Shariff najdete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu potřebný - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleleadservices.com".

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie s možností odmítnutí nelze vymazat, dokud si nepřejete, aby byly údaje o měření zaznamenávány. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechny soubory cookie, musíte příslušný soubor cookie opt-out znovu nastavit.

Používání služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování zájmových reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek se ukládá takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka, když navštíví webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi zobrazeny reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Podle vlastních informací společnost Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si však nepřejete funkci remarketingu společnosti Google používat, můžete ji obecně deaktivovat příslušným nastavením na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Mnichov, Německo
Telefon: +49 89 242156500

Smile.BI GmbH
Sonnenstraße 14
80331 München
Telefon +49 89 242156500

info@smile.bi