Generování obsahu na základě umělé inteligence

Tvorba obsahu na bázi umělé inteligence ve farmaceutickém průmyslu: revoluce v souladu s HWG

SBI Blog KI Content Generierung 1920x1080

Doba čtení 5 minut

V dnešním rychlém digitálním světě je přesvědčivý obsah víc než jen módní slovo. Je to klíčová součást účinné marketingové strategie. Umělá inteligence (AI), jako je ChatGPT společnosti OpenAI, zde nabízí obrovský potenciál.

Farmaceutický průmysl má zároveň při generování obsahu zvláštní problém s německým zákonem o reklamě na léky (HWG).

V tomto článku vezmeme začínající i pokročilé čtenáře na cestu a prozkoumáme, jak generování obsahu na bázi umělé inteligence přináší revoluci v tomto odvětví a jak nástroje specifické pro farmacii, jako je SmileGPT Kopilot obsahu, mohou ušetřit spoustu času & zdrojů.

Vývoj obsahu v digitálním farmaceutickém průmyslu prostřednictvím umělé inteligence

Úloha umělé inteligence

Zavedení technologií umělé inteligence, zejména velkých jazykových modelů (LLM), zásadně změnilo způsob generování a personalizace obsahu. Schopnost vytvářet texty podobné lidským umožňuje nebývalou škálovatelnost a kvalitu.

Perspektiva farmaceutického průmyslu

Farmaceutické společnosti si zároveň stále nejsou jisté, jak mohou tyto technologie využívat, protože stále podléhají přísným požadavkům německého zákona o reklamě na léky (HWG). Ve farmaceutickém průmyslu není HWG jen zákonem, ale i vodítkem pro etický a odpovědný marketing. Vytvořit obsah, který bude poutavý a zároveň v souladu s právními předpisy, je velkou výzvou. Umělá inteligence vytváří obsah rychle, ale často není jasné, do jaké míry je např. ChatGPT v souladu s právními předpisy.

Jak umělá inteligence umožňuje generovat obsah

Algoritmy a LLM

Díky složitým algoritmům a obrovskému množství dat jsou LLM schopny vytvářet texty, které znějí jako lidské.

Jak přesně to ale funguje?

LLM používají neuronové sítě, které rozpoznávají struktury lidské řeči. Analyzují textová data, učí se vzory a poté vytvářejí obsah, který těmto vzorům odpovídá.

Díky správnému tréninku mohou farmaceutické společnosti vytvářet obsah, který je nejen atraktivní, ale také vyhovuje přísným předpisům HWG.

Porozumění přirozenému jazyku

Skutečné kouzlo umělé inteligence spočívá v jejím porozumění přirozenému jazyku. Analýzou kontextu a sémantiky mohou systémy AI generovat obsah, který přesahuje rámec pouhých slov. Rozumí významu, který se za slovy skrývá, a mohou vytvářet obsah, který je autentický a poutavý.

Pro farmaceutický průmysl, kde je komunikace složitá a často se vyznačuje regulačními požadavky, je tato schopnost neocenitelná. Umožňuje společnostem předat své sdělení přesně a v souladu s předpisy, aniž by ztratily kreativitu.

Výhody obsahu založeného na umělé inteligenci pro farmaceutické společnosti

Personalizace

Personalizace obsahu je v moderním marketingu zásadní. Technologie AI umožňuje farmaceutickým společnostem přizpůsobit svá sdělení individuálním potřebám. Možnosti jsou obrovské - od nového obsahu webových stránek, přes lepší kopie produktů, personalizované e-maily až po cílené reklamní kampaně.

Škálovatelnost

Ve farmaceutickém průmyslu může být vytváření obsahu, který splňuje specifické právní požadavky, časově náročné. Díky pokročilým algoritmům LLM mohou společnosti vytvářet velké objemy vysoce kvalitního obsahu v rekordním čase.

Dodržování předpisů a přesnost

Soulad s HWG je ve farmaceutickém průmyslu neoddiskutovatelný. LLM řízené umělou inteligencí vyškolené speciálně pro farmaceutický průmysl pomáhají společnostem vytvářet obsah, který je kreativní a zároveň v souladu s předpisy.

Výzvy a etické aspekty obsahu založeného na umělé inteligenci pro farmaceutické společnosti

Kontrola kvality

Automatizace tvorby obsahu pomocí umělé inteligence není bez problémů. Kontrola kvality může být složitá, zejména pokud musí generovaný obsah splňovat specifické požadavky HWG.

Ochrana dat

Ochrana údajů má ve farmaceutickém průmyslu zásadní význam. Využívání UI musí být pečlivě monitorováno, aby se zajistilo, že nebudou použity citlivé osobní údaje.

Specifické obavy týkající se farmaceutického průmyslu

Dodržování HWG a dalších specifických předpisů vyžaduje pečlivé zvážení a implementaci. Používání UI ve farmaceutickém průmyslu musí být pečlivě naplánováno a neustále monitorováno, aby bylo zajištěno, že veškerý obsah splňuje zákonné požadavky.

SmileGPT Kopilot obsahu - inovativní přístup pro digitální farmaceutický průmysl


Uprostřed rychlého rozvoje umělé inteligence ve farmaceutickém průmyslu vyvinula společnost Smile.BI inovativní přístup s nástrojem SmileGPT Kopilot obsahu. Tento produkt pomáhá marketérům ve farmaceutickém průmyslu vytvářet obsah v souladu s právními předpisy pomocí několika kliknutí. Jak ale funguje?

Jak to funguje

SmileGPT Kopilot obsahu využívá vedoucí postavení společnosti Smile.BI na trhu digitálních farmaceutických dat k vytváření obsahu, který je uživatelsky přívětivý a zároveň v souladu s právními předpisy.

Díky inteligentnímu propojení dat Smile.BI s logikou LLM mají marketéři možnost vytvářet obsah, který splňuje jak požadavky HWG, tak interních právních oddělení a oddělení pro dodržování předpisů.

Výhody SmileGPT Obsahu Kopilot:

 • Rychlost: Obsah lze vytvořit ve zlomcích sekundy pomocí několika kliknutí, aniž by došlo ke ztrátě kvality.
 • Soulad s právními předpisy: Soulad s HWG je zaručen jedinečnou architekturou systému.
 • Flexibilita: SmileGPT Kopilot obsahu nabízí všestranné řešení od popisů produktů, obsahu webových stránek, textů pro Amazon až po kompletní marketingové kampaně.

Nástroje AI pro farmaceutické společnosti ve srovnání

ChatGPT

ChatGPT vzala svět útokem v prosinci 2022. Díky uživatelsky přívětivému chatovacímu rozhraní je velmi přístupná pro nováčky.

 • Silné stránky: Všestranný; integrovaný s mnoha aplikacemi; přístupný pro začátečníky.
 • Slabé stránky: Nejsou specificky přizpůsobeny pro případy použití B2B; mohou být nekonzistentní při vytváření obsahu.

CopyAI

CopyAI je široce používaný software pro psaní s umělou inteligencí. Tento nástroj s více než 90 nástroji pro psaní obsahu a copywriting používá více než 1 milion uživatelů.

 • Silné stránky: Všestrannost s mnoha šablonami pro různé typy obsahu; velká uživatelská základna.
 • Slabé stránky: Možná chybí specifické zaměření na farmaceutický průmysl.

Article Forge

Article Forge se specializuje na generování obsahu pro SEO za méně než minutu. Pomocí technologie hlubokého učení generuje články s relevantními titulky, obrázky, videi a odkazy.

 • Silné stránky: Rychlá tvorba; zaměření na SEO; intuitivní ovládání.
 • Slabé stránky: Nedostatek specifických nástrojů pro farmaceutický průmysl.

Writesonic

Cílem aplikace Writesonic je psát kopie, které zaujmou čtenáře a podpoří prodej a návštěvnost vaší firmy.

 • Silné stránky: Zaměření na copywriting; podpora psaní dlouhých textů; kontrola gramatiky.
 • Slabé stránky: Možná méně vhodné pro specifické požadavky farmaceutického průmyslu. 

SmileGPT

SmileGPT je jediný nástroj speciálně navržený pro farmaceutický průmysl. Generuje obsah na jedno kliknutí a kontroluje shodu s HWG.

 • Silné stránky: Speciálně pro farmaceutický průmysl; kontrola souladu s HWG.
 • Slabé stránky: Méně univerzální než obecné nástroje.


Shrnutí a srovnání:

SBI_Blog_AIDrivenContent_Tab1


Tento přehled poskytuje srovnání dostupných nástrojů a umožňuje farmaceutickým společnostem vybrat si nejlepší variantu pro jejich konkrétní potřeby.

Budoucnost a výhled tvorby obsahu ve farmaceutickém průmyslu na bázi umělé inteligence


Budoucnost generování obsahu řízeného umělou inteligencí ve farmaceutickém průmyslu je jasná. Díky stále sofistikovanějším modelům a algoritmům se bude kvalita obsahu i nadále zvyšovat, stejně jako rychlost a škálovatelnost.

SmileGPT Kopilot obsahu je teprve začátek. Jen ve společnosti Smile.BI vzniká řada dalších kopilotů, o kterých vás budeme moci brzy informovat. Je totiž zřejmé, že jedinečné výzvy a příležitosti farmaceutického průmyslu nabízejí ještě velký potenciál.

Generování obsahu na bázi umělé inteligence je tu pro nás. Jeho význam ve farmaceutickém průmyslu bude i nadále růst. Vzhledem k regulačnímu rámci HWG a trvalé potřebě personalizace a škálování obsahu nabízejí produkty, jako je SmileGPT Kopilot obsahu, inovativní řešení.

Smile.BI GmbH
Sonnenstraße 14
80331 München
Telefon +49 89 242156500

info@smile.bi